• hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ Tp. Hà Nội: 0983 653 927
    Bán hàng trực tuyến
   1. Mr . Dũng : 098 365 3927
    Hỗ trợ kỹ thuật
   1. Kỹ Thuật: 04 6293 7857
 • chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng : 04 6293 7857
    Bán hàng trực tuyến
   1. Ms Tươi: 0984 217 365
    Hỗ trợ kỹ thuật
 • hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ Tp.Hồ Chí Minh : 0984 217 365
    Bán hàng trực tuyến
    Hỗ trợ kỹ thuật
http://dunglong.com.vn/ Thủ tục đăng ký > Thủ tục đăng ký tên miền
http://dunglong.com.vn/
Thủ tục đăng ký tên miền

Tên miền:..............................................................

Số năm đăng ký:................................................

Đối  với chủ thể là cá nhân

Họ tên /tuổi/ giới tính :

Số CMTND (số, nơi cấp, ngày cấp):.....................

Địa chỉ liên hệ ( bắt buộc) :....................................

Số điện thoại :.........................................................

Số Fax (nếu có):.....................................................

Email liên hệ( bắt buộc):......................................

Đối với chủ thể là tổ chức

Tên công ty:..........................................................

Mã số thuế:...........................................................

Địa chỉ liên hệ:....................................................

Số điện thoại / Fax:...............................................

Email (bắt buộc):.................................................

Chủ thể đăng ký tên miền cam kết thực hiện:

1.      Chịu trách nhiệm tuyệt đối với mọi thông tin đã cung cấp, sử dụng tên miền theo đúng Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ TT&TT.

2.      Chủ động nộp phí duy trì tên miền trước khi hết thời hạn sử dụng và tự chịu trách nhiệm với mọi tổn thất phát sinh khi tên miền ngừng hoạt động hoặc bị mất do không đóng phí gia hạn.

3.      Khi có thay đổi về các thông tin: địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, số fax,… phải nộp ngay “Bản khai thay đổi tên miền” về nhà đăng ký tên miền Công ty cổ phần Công nghệ Dũng Long và tự chịu trách nhiệm với mọi tổn thất phát sinh do chủ thể đăng ký không khai báo hoặc chậm khai báo thông tin liên hệ dẫn đến mất tên miền…

…….. , ngày … tháng …. năm 20…

Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bài viết liên quan

 • 8 8
 • 5 5
 • 7 7
 • 6 6
 • 9 9
 • 10 10
 • 11 11

© 2013 Copyright - DUNG LONG - All reserves - Giấy CNĐKKD và mã số doanh nghiệp số : 0106339378 do Sở kế Hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội cấp